Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Human Health

Human Health
Avdelningen Human Health ser som sin uppgift att utveckla nya läkemedel där det finns omfattande medicinska behov.

Läs mer »


Animal Health

Animal Health
Avdelningen Animal Health arbetar med utveckling och förbättring av nuvarande behandlingsmetoder med fokus på onkologi.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Oasmia kallar till extra bolagsstämma

7 maj 2015
Bolaget går nu in i en ny fas i sin utveckling. Med hänsyn bl.a. härtill kommer vissa organisatoriska ändringar att ske. Mot denna bakgrund kommer den extra bolagsstämman att, i första hand, bli presenterad och ta ställning till förslag om ändrad styrelsesammansättning.
Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

7 maj 2015
Aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), org. nr. 556332-6676 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 14.00 på plan 7, Vallongatan 1 i Uppsala. Registreringen påbörjas kl. 13.30.
Läs mer »

Resultat från Oasmias fas III-studie presenteras vid ASCO

24 april 2015
Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical AB kommer att presentera data från den nyligen genomförda fas III-studien med Paclical® för behandling av äggstockscancer vid årets ASCO Annual Meeting i Chicago. Ignacie Vergote, huvudansvarig för studien, kommer att genomföra presentationen.
Läs mer »

bottom