Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Human Health

Human Health
Avdelningen Human Health ser som sin uppgift att utveckla nya läkemedel där det finns omfattande medicinska behov.

Läs mer »


Animal Health

Animal Health
Avdelningen Animal Health arbetar med utveckling och förbättring av nuvarande behandlingsmetoder med fokus på onkologi.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Kommuniké från Oasmias årsstämma 2014

1 oktober 2014
Oasmia Pharmaceutical AB (publ), med organisationsnummer 556332-6676, höll under måndagen den 29 september 2014 sin årsstämma för räkenskapsåret 2013/2014, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig tillsammans med fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan på Oasmias hemsida, www.oasmia.se.
Läs mer »

Oasmia erhåller banklån på 40 MSEK

30 september 2014
Läs mer »

Oasmia överväger sekundärnotering på NASDAQ i USA

12 september 2014
UPPSALA, 12 september 2014. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) överväger en sekundärnotering av ADR’s (American Depository Receipts) på den amerikanska aktiemarknadsplatsen NASDAQ.
Läs mer »

bottom