Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Human Health

Human Health
Avdelningen Human Health ser som sin uppgift att utveckla nya läkemedel där det finns omfattande medicinska behov.

Läs mer »


Animal Health

Animal Health
Avdelningen Animal Health arbetar med utveckling och förbättring av nuvarande behandlingsmetoder med fokus på onkologi.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Oasmia Pharmaceuticals årsredovisning nu offentliggjord

21 augusti 2014
Läs mer »

Offentliggörande av förändring i det totala antalet aktier och röster i Oasmia

31 juli 2014
Läs mer »

Oasmia genomför riktad nyemission om 50 miljoner kronor

3 juli 2014
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av 2 500 000 nya aktier, vilket tillför Bolaget 50 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer »

bottom