Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Forskning & Utveckling

Human Health
Oasmia utvecklar nästa generations läkemedel, främst inom onkologi.

Läs mer »


Om Oasmia

Animal Health
Oasmia är ett läkemedelsbolag i Uppsala med egen produktion med en godkänd produkt i Ryssland och en villkorat godkänd i USA.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Optionsprogrammen i Oasmia Pharmaceutical AB fulltecknade

7 december 2016
Uppsala, 7 december 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att de sedan tidigare aviserade optionsprogrammen i Oasmia för ledning och styrelse nu är fulltecknade.
Läs mer »

Delårsrapport för perioden maj – oktober 2016

2 december 2016
Breddad produktportfölj och säkrad finansiering
Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma 2016

22 november 2016
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) organisationsnummer 556332-6676 höll under måndagen den 21 november 2016 en extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen till den extra bolagsstämman som finns tillgängliga på Oasmias hemsida, www.oasmia.se.
Läs mer »

bottom