Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Human Health

Human Health
Avdelningen Human Health ser som sin uppgift att utveckla nya läkemedel där det finns omfattande medicinska behov.

Läs mer »


Animal Health

Animal Health
Avdelningen Animal Health arbetar med utveckling och förbättring av nuvarande behandlingsmetoder med fokus på onkologi.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Oasmia genomför riktad nyemission om 50 miljoner kronor

3 juli 2014
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av 2 500 000 nya aktier, vilket tillför Bolaget 50 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer »

Oasmia offentliggör placering av nya aktier

2 juli 2014
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed en placering av nya aktier (”Nya Aktier”) genom en riktad nyemission till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige (den ”Riktade Nyemissionen”).
Läs mer »

Oasmia tecknar avtal för den patenterade teknologin XR-17

25 juni 2014
Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB har tecknat ett forskningsavtal med ett multinationellt läkemedelsbolag. Avtalet avser nyttjande av Oasmias patenterade nanopartikulära formuleringsteknologi XR-17. Villkoren i avtalet har inte offentliggjorts i sin helhet vid denna tidpunkt.
Läs mer »

bottom