Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Forskning & Utveckling

Human Health
Oasmia utvecklar nästa generations läkemedel, främst inom onkologi.

Läs mer »


Om Oasmia

Animal Health
Oasmia är ett läkemedelsbolag i Uppsala med egen produktion med en godkänd produkt i Ryssland och en villkorat godkänd i USA.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

29 april 2016
Läs mer »

Oasmia presenterar positiva överlevnadsdata från fas III-studie med Paclical/Apealea för behandling av äggstockscancer

27 april 2016
Överlevnadsdata (Overall Survival data) från fas III-studien visade att studiemålet om non-inferiority gällande överlevnad uppnåddes med fördel för Paclical/Apealea. Resultaten kommer att utgöra grunden för ansökan om marknadsgodkännande i USA, vilken är planerad till slutet av 2016/2017.
Läs mer »

Oasmia genomför riktade nyemissioner av konvertibler och aktier om totalt 45,5 miljoner kronor

15 april 2016
Uppsala, 15:e april 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor, och med en årlig ränta om 8,5%, samt 1 666 666 nya aktier samt genom riktade nyemissioner till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige (de ”Riktade Nyemissionerna”). Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 28 000 000 kronor och aktiemissionen 17 500 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer »

bottom