Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Forskning & Utveckling

Human Health
Oasmia utvecklar nästa generations läkemedel, främst inom onkologi.

Läs mer »


Om Oasmia

Animal Health
Oasmia är ett läkemedelsbolag i Uppsala med egen produktion med en godkänd produkt i Ryssland och en villkorat godkänd i USA.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB

26 augusti 2016
Aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 september 2016 kl 15.00, plan 7, Vallongatan 1 i Uppsala. Registreringen påbörjas kl. 14.30.
Läs mer »

Oasmia Pharmaceuticals årsredovisning offentliggjord

8 juli 2016
Läs mer »

Oasmia genomför en riktad emission av konvertibler om totalt 42 000 000 kronor

10 juni 2016
Uppsala, 10:e juni 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 42 000 000 kronor, med en årlig ränta om 8,5%, genom en riktad emission till en begränsad grupp vidtalade och av Stockholm Corporate Finance AB identifierade investerare (den ”Riktade Konvertibelemissionen”). Den Riktade Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 42 000 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer »

bottom