Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Human Health

Human Health
Avdelningen Human Health ser som sin uppgift att utveckla nya läkemedel där det finns omfattande medicinska behov.

Läs mer »


Animal Health

Animal Health
Avdelningen Animal Health arbetar med utveckling och förbättring av nuvarande behandlingsmetoder med fokus på onkologi.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2014 - april 2015

4 juni 2015
Paclical har fått marknadsgodkännande i Ryssland
Läs mer »

Oasmia genomför ändringar i styrelse och ledning

29 maj 2015
Den 28 maj beslutades det på den extra bolagsstämman att Hans Liljeblad och Lars Bergkvist väljs in i styrelsen och att Julian Aleksov efterträder Joel Citron som styrelsens ordförande. Mikael Asp utnämndes av styrelsen till ny VD för Oasmia.
Läs mer »

Kommuniké från Oasmias extra bolagsstämma 2015

29 maj 2015
Oasmia Pharmaceutical AB (publ), med organisationsnummer 556332-6676, höll under torsdagen den 28 maj 2015 en extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig tillsammans med fullständiga förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt nedan på Oasmias hemsida, www.oasmia.se.
Läs mer »

bottom