Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Human Health

Human Health
Avdelningen Human Health ser som sin uppgift att utveckla nya läkemedel där det finns omfattande medicinska behov.

Läs mer »


Animal Health

Animal Health
Avdelningen Animal Health arbetar med utveckling och förbättring av nuvarande behandlingsmetoder med fokus på onkologi.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Offentliggörande av förändring i det totala antalet aktier och röster i Oasmia

31 mars 2014
Det totala antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) uppgår per den 31 mars 2014 till 85 572 330. Ökningen av antalet aktier och röster är hänförlig till den riktade nyemission av 3 800 000 aktier som genomfördes i mars 2014 och som i sin helhet registrerades vid Bolagsverket den 14 mars 2014.
Läs mer »

Presentationsfilm om XR-17

28 mars 2014
Oasmia har nu släppt en kort animerad informationsfilm om XR-17
Läs mer »

Oasmia erhåller banklån på 40 MSEK

25 mars 2014
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) meddelar idag att bolaget i enlighet med sin finansiella plan har erhållit ett nytt banklån på 40 MSEK, med löptid 1 april – 31 augusti 2014. Lånet ersätter ett tidigare banklån som förfaller till betalning den 31 mars 2014.
Läs mer »

bottom