Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Human Health

Human Health
Avdelningen Human Health ser som sin uppgift att utveckla nya läkemedel där det finns omfattande medicinska behov.

Läs mer »


Animal Health

Animal Health
Avdelningen Animal Health arbetar med utveckling och förbättring av nuvarande behandlingsmetoder med fokus på onkologi.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Starkt intresse för Oasmias cancerläkemedel Paclical® vid den 19:e årliga ryska cancerkongressen

20 november 2015
Presenterade data gällande effekt och fördelar hos det nyligen godkända cancerläkemedlet Paclical jämfört med befintlig behandling med paklitaxel, lägger grunden för kraftig tillväxt i Ryssland och OSS.
Läs mer »

Oasmia bekräftar finala positiva resultat för Paclical® från en jämförande studie med Abraxane®

5 november 2015
Slutgiltig analys av den farmakokinetiska studien visar att det vattenlösliga och lösningsmedelsfria cancerläkemedlet Paclical och det USA-godkända läkemedlet Abraxane uppvisar i stort sett identiska koncentrationskurvor för totalt och fritt paklitaxel efter intravenös infusion av 260 mg/m2, vilket antyder att effektiviteten är likvärdig för de båda läkemedlen.
Läs mer »

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar att emissionen i samband med notering på NASDAQ USA övertecknades

5 november 2015
Läs mer »

bottom